[Frugalware-darcs] setup-current: formatdisk: typo fixes

VMiklos vmiklos at frugalware.org
Thu Mar 16 17:55:06 CET 2006


[formatdisk: typo fixes
VMiklos <vmiklos at frugalware.org>**20051113004938] {
hunk ./src/plugins/formatdisk.c 35
-	"formatswap",
+	"formatdisk",
hunk ./src/plugins/formatdisk.c 203
-		"reiserfs", _("ans Reiser's journaling filesystem"),
+		"reiserfs", _("Hans Reiser's journaling filesystem"),
}


More information about the Frugalware-darcs mailing list