[Frugalware-darcs] setup-current: netconfig: added dns variable to parseconfig()

VMiklos vmiklos at frugalware.org
Thu Mar 16 18:02:07 CET 2006


[netconfig: added dns variable to parseconfig()
VMiklos <vmiklos at frugalware.org>**20060117224745] {
hunk ./src/config/netconfig.c 44
-char *strtrim(char *str)
+char *trim(char *str)
hunk ./src/config/netconfig.c 59
+char *strtoupper(char *str)
+{
+	char *ptr = str;
+
+	while(*ptr)
+	{
+		(*ptr) = toupper(*ptr);
+		ptr++;
+	}
+	return str;
+}
+
+
hunk ./src/config/netconfig.c 100
-		strtrim(line);
+		trim(line);
hunk ./src/config/netconfig.c 127
-					/* start a new interface record */
+					// start a new interface record
hunk ./src/config/netconfig.c 137
+		else
+		{
+			// directive
+			ptr = line;
+			var = strsep(&ptr, "=");
+			if(var == NULL)
+			{
+				fprintf(stderr, "profile: line %d: syntax error\n", n);
+				return(NULL);
+			}
+			trim(var);
+			var = strtoupper(var);
+			if(!strlen(interface))
+			{
+				fprintf(stderr, "profile: line %d: all directives must belong to a section\n", n);
+				return(NULL);
+			}
+			if(ptr != NULL)
+			{
+				trim(ptr);
+				if (!strcmp(var, "DNS"))
+					profile->dnses = g_list_append(profile->dnses, strdup(ptr));
+			}
+		}
hunk ./src/config/netconfig.c 164
-	/*printf("interfaces found:\n");
-	for (i=0; i<g_list_length(profile->interfaces); i++)
+	/*printf("dnses found:\n");
+	for (i=0; i<g_list_length(profile->dnses); i++)
hunk ./src/config/netconfig.c 167
-		iface = (interface_t*)g_list_nth_data(profile->interfaces, i);
-		printf("%s\n", iface->name);
+		printf("%s\n", (char*)g_list_nth_data(profile->dnses, i));
}


More information about the Frugalware-darcs mailing list