[Frugalware-darcs] setup: partdisk: renamed findfs() to findmount()

VMiklos vmiklos at frugalware.org
Wed Mar 29 23:49:45 CEST 2006


[partdisk: renamed findfs() to findmount()
VMiklos <vmiklos at frugalware.org>**20051112221610
 as now it can return the mountpoint, too
] {
hunk ./src/plugins/formatdisk.c 329
-char *findfs(char *dev)
+// mode=0: fs, mode=1: mountpoint
+char *findmount(char *dev, int mode)
hunk ./src/plugins/formatdisk.c 348
-			ptr = strstr(ptr, " ")+1;
+			if(!mode)
+				ptr = strstr(ptr, " ")+1;
hunk ./src/plugins/formatdisk.c 379
-	type = findfs(dev);
+	type = findmount(dev, 0);
}


More information about the Frugalware-darcs mailing list