[Frugalware-darcs] frugalware-current: t/srcjunk: don't remove html documentation

VMiklos vmiklos at frugalware.org
Sat Jun 16 02:55:57 CEST 2007


Darcsweb-Url: http://darcs.frugalware.org/darcsweb/darcsweb.cgi?r=frugalware-current;a=darcs_commitdiff;h=20070615215146-e2957-a2b2757b8e58d35cf5b756583c808d97f8d0a1fc.gz;

[t/srcjunk: don't remove html documentation
VMiklos <vmiklos at frugalware.org>**20070615215146] {
hunk ./t/srcjunk 55
-find source ! -type d ! -name Changelog -a ! -name *.log.bz2 |sort >$allsrcs
-find _darcs/current/source ! -name Changelog -a ! -name *.log.bz2 |sed 's|_darcs/current/||' |sort >$darcssrcs
+find source ! -type d ! -name Changelog -a ! -name *.log.bz2 -a ! -name *.html |sort >$allsrcs
+find _darcs/current/source ! -name Changelog -a ! -name *.log.bz2 -a ! -name *.html |sed 's|_darcs/current/||' |sort >$darcssrcs
}


More information about the Frugalware-darcs mailing list