[Frugalware-users-hu] Meg-megakadó rendszer

Miklos Vajna vmiklos at frugalware.org
Mon Oct 8 16:45:44 CEST 2007


On Mon, Oct 08, 2007 at 04:32:53PM +0200, Ráksi Mikropolisz <raksi.raksi at gmail.com> wrote:
> "hal-disable-polling --device /dev/sr0" beírásával ezt meg is tettem.

hamar akkor ne az sr0ra (cd) hanem az sdara kapcsold ki (gondolom az a
hdd), leven azzal van a problema a dmesg szerint

- VMiklos
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : /pipermail/attachments/20071008/50572a69/attachment.bin


More information about the Frugalware-users-hu mailing list