[Frugalware-darcs] setup: formatdisk: new detect_parts() function

VMiklos vmiklos at frugalware.org
Sat Jul 14 22:04:17 CEST 2007


Darcsweb-Url: http://darcs.frugalware.org/darcsweb/darcsweb.cgi?r=setup;a=darcs_commitdiff;h=20070714180943-e2957-6c48541c4d4ae12e05d0dc095f96c1c5daafc370.gz;

[formatdisk: new detect_parts() function
VMiklos <vmiklos at frugalware.org>**20070714180943
 this way we can re-detect partitions easily after formatting swaps
] {
hunk ./src/plugins/formatdisk.c 466
-int run(GList **config)
+int detect_parts()
hunk ./src/plugins/formatdisk.c 470
-	GList *partlist;
-	char **nrdevs, *ptr, *op, *np, *dest;
-	int ret;
-	char my_buffer[MAX_LEN + 1] = "";
hunk ./src/plugins/formatdisk.c 503
+}
+
+int run(GList **config)
+{
+	GList *partlist;
+	char **nrdevs, *ptr, *op, *np, *dest;
+	int ret;
+	char my_buffer[MAX_LEN + 1] = "";
+
+	detect_parts();
}


More information about the Frugalware-darcs mailing list