[Frugalware-git] kdetesting: kdelibs-4.3.4-3-i686

Michel Hermier hermier at frugalware.org
Thu Jan 21 16:18:45 CET 2010


Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdetesting.git;a=commitdiff;h=1539f0c9df993993fcff35d19de60da28c967942

commit 1539f0c9df993993fcff35d19de60da28c967942
Author: Michel Hermier <hermier at frugalware.org>
Date:   Thu Jan 21 16:17:22 2010 +0100

kdelibs-4.3.4-3-i686

* pkgrel++
* Use phonon instead of libqtphonon.
* Reviewed the qt requirement code.

diff --git a/source/kde/kdelibs/FrugalBuild b/source/kde/kdelibs/FrugalBuild
index 7bdb795..009e7e0 100644
--- a/source/kde/kdelibs/FrugalBuild
+++ b/source/kde/kdelibs/FrugalBuild
@@ -2,28 +2,27 @@
# Maintainer: DeX77 <dex at dragonslave.de>

pkgname=kdelibs
-pkgrel=2
+pkgrel=3
pkgdesc="KDE4 Core Libraries."
-depends=('libpng' 'libxrandr' 'libxinerama' 'libqtsvg' 'strigi' 'libxft' \
-	'libxpm' 'libqtnetwork>=4.4.0' 'qt4-qdbus' 'bzip2' 'libsm' 'libxfixes'
-	'gamin' 'xfsprogs-attr' 'xfsprogs-acl' 'fontconfig' 'libqtuitools>=4.4.0' \
-	'pcre' 'libqttest>=4.4.0' 'libxslt' 'heimdal' 'libqtsql>=4.4.0' \
-	'libqtdesigner>=4.4.0' 'openexr' 'jasper' 'shared-mime-info' 'libqtphonon' \
-	'libungif' 'libqtwebkit' 'libqtopengl' 'libxdamage' 'soprano' \
-	'libxtst' 'libxcursor')
-makedepends=('enchant' 'hspell' 'avahi-compat' 'aspell' 'libqtxml>=4.4.0' \
-	'libstrigiqtdbusclient' 'strigi' 'libqtgui>=4.4.0' 'libxrender' \
-	'libxpm' 'libqt3support>=4.4.0' 'alsa-lib' 'libungif' \
-	'xfsprogs-acl' 'libqtsvg>=4.4.0' 'libxi' 'libqtscript>=4.4.0' \
-	'automoc4')
groups=('kde')
replaces=('kat')
archs=('i686' 'x86_64')
-_F_cmakekde_final=OFF
+
Finclude kde
+depends=("${depends[@]}" 'bzip2' 'fontconfig' 'gamin' 'jasper' 'libgif' 'libkrb5' 'libpng' \
+	"libqtdbus>=$_F_kde_qtver" "libqtdesigner>=$_F_kde_qtver" "libqtnetwork>=$_F_kde_qtver" \
+	"libqtopengl>=$_F_kde_qtver" "libqtsql>=$_F_kde_qtver" "libqtsvg>=$_F_kde_qtver" \
+	"libqttest>=$_F_kde_qtver" "libqtuitools>=$_F_kde_qtver" \
+	'libqtwebkit' 'libsm' 'libxcursor' 'libxdamage' 'libxfixes' 'libxft' 'libxinerama' \
+	'libxrandr' 'libxpm' 'libxslt' 'libxtst' 'openexr' 'pcre' 'phonon' 'shared-mime-info' \
+	'soprano' 'strigi' 'xfsprogs-acl' 'xfsprogs-attr' )
+makedepends=("${makedepends[@]}" 'alsa-lib' 'avahi-compat' 'aspell' 'enchant' 'hspell' 'krb5' \
+	"libqt3support>=$_F_kde_qtver" "libqtgui>=$_F_kde_qtver" "libqtxml>=$_F_kde_qtver" \
+	"libqtscript>=$_F_kde_qtver" 'libstrigiqtdbusclient' 'libxrender' 'libxi')
+
source=("${source[@]}" default-fonts.patch)
+
sha1sums=('1af2d185c88898b71f36b57f033e3a6d9839ab3d' \
'930a92c4ca784ed30dc7b1d3d42137434445d75f')

-
# optimization OK


More information about the Frugalware-git mailing list