[Frugalware-users-hu] freetype2-bi csomag

VOROSKOI Andras voroskoi at frugalware.org
Thu Apr 5 20:00:26 CEST 2007


> Arra tud valaki válaszolni, hogy miért 72x72 dpi az alapbeállítás?

Mert a legtöbb embernek az a jó. De a beállítások azért vannak, hogy
felülbíráld őket saját belátásod szerint. Én kiszedtem és még élek.

-- 
voroskoi
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : /pipermail/attachments/20070405/53dd5573/attachment.bin


More information about the Frugalware-users-hu mailing list